Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018

Sáng nay 29/5/2018, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018 cho trên 100 học viên là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Phòng, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Duy Hưng nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và đảng viên về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhận rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng lĩnh vực công tác.

Trong thời gian 04 ngày (29/5-01/6), các học viên tham gia lớp học được đồng chí Lê Xuân Phẩm- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung của 6 chuyên đề chính và 4 chuyên đề bổ trợ gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hoá, kinh tế – xã hội trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh quốc gia; Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh Dự bị động viên; Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

20180529_152323

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 năm 2018./.

Nguồn: Quỳnh Hoa

Phòng: Phát triển cộng đồng