Chính sách – Thủ tục

Khuyến khích miễn, giảm chi phí khám bệnh cho người bị bạo hành

Khuyến khích miễn, giảm chi phí khám bệnh cho người bị bạo hành

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 24/2017/TT-BYT về quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám, chữa bệnh (KCB), trong đó khuyến khích các cơ sở KCB xem xét miễn giảm chi phí cho nạn nhân bạo lực […]

Chi tiết ›
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        ——-                             […]

Chi tiết ›
HỒ SƠ, THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN VÀO TRONG CƠ SỞ BTXH NHƯNG CÓ NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC TẠI CỘNG ĐỒNG

HỒ SƠ, THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN VÀO TRONG CƠ SỞ BTXH NHƯNG CÓ NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC TẠI CỘNG ĐỒNG

1. Hồ sơ bao gồm: a) Văn bản, giấy tờ theo quy: –  Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu. – Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã. – Bản sao Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao tuổi về gia […]

Chi tiết ›

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     VÀ XÃ HỘI                                   […]

Chi tiết ›
Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và người trực tiếp chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước

Quyết định số 313/2005/QĐ-TTG về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và người trực tiếp chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 313/2005/QĐ-TTG                                                     […]

Chi tiết ›
Nghị định số 61/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
Thủ tục đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

Thủ tục đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội.

- Trình tự thực hiện: +  Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội gửi Chủ tịch UBND cấp huyện. +  Chủ tịch UBND cấp huyện giao cho Trưởng Phòng Lao động TBXH cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn về việc xét duyệt hồ sơ đưa […]

Chi tiết ›
Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg trong việc tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg trong việc tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 17/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007   QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN BÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ […]

Chi tiết ›
Thông tư 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chi hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về  tái hòa nhập cộng đồng

Thông tư 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chi hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG –                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                      […]

Chi tiết ›
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng

CHÍNH PHỦ Số: 20/2015/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015                             NGHỊ ĐỊNH Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng ____________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 […]

Chi tiết ›