Đối tượng khác

Khuyến khích miễn, giảm chi phí khám bệnh cho người bị bạo hành

Khuyến khích miễn, giảm chi phí khám bệnh cho người bị bạo hành

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 24/2017/TT-BYT về quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám, chữa bệnh (KCB), trong đó khuyến khích các cơ sở KCB xem xét miễn giảm chi phí cho nạn nhân bạo lực […]

Chi tiết ›
Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg trong việc tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg trong việc tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 17/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007   QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN BÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ […]

Chi tiết ›
Thông tư 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chi hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về  tái hòa nhập cộng đồng

Thông tư 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chi hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG –                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                      […]

Chi tiết ›
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng

CHÍNH PHỦ Số: 20/2015/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015                             NGHỊ ĐỊNH Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng ____________________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 […]

Chi tiết ›