Người nghèo

CÔNG TÁC BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI VIỆT NAM

CÔNG TÁC BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI VIỆT NAM

Người nghèo và những đối tượng được xếp vào nhóm kém may mắn trong xã hội Việt Nam được trợ giúp về tư pháp khi họ gặp phải những vấn đề cần pháp luật giải quyết. Trong thực tế những đơn vị trợ giúp pháp lý như thế hoạt động ra sao lâu nay? Gia Minh hỏi chuyện bà Tạ […]

Chi tiết ›
Quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo

Quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo

a) Trình tự thực hiện * Bước 1: Xác định, lập danh sách các hộ thuộc diện điều tra, rà soát. – Xác định các hộ có nguy cơ rơi xuống nghèo, cận nghèo + Ban chỉ đạo cấp xã căn cứ tình hình kinh tế – xã hội của địa phương trong năm để phát hiện những hộ kinh […]

Chi tiết ›
Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 vừa được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 529/QĐ-LĐTBXH, cả nước hiện có tổng số 1.797.889 hộ nghèo (giảm 351.221 hộ so với năm 2012) và 1.443.183 hộ cận nghèo (giảm 26.544 hộ so với năm […]

Chi tiết ›

Quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo

a) Trình tự thực hiện * Bước 1: Xác định, lập danh sách các hộ thuộc diện điều tra, rà soát. – Xác định các hộ có nguy cơ rơi xuống nghèo, cận nghèo + Ban chỉ đạo cấp xã căn cứ tình hình kinh tế – xã hội của địa phương trong năm để phát hiện những hộ kinh […]

Chi tiết ›