Các vấn đề khác

Cuộc sống nảy mầm từ yêu thương

Cuộc sống nảy mầm từ yêu thương

Trong tình yêu có muôn vàn lối đi, có con đường những tưởng trải thảm hoa hồng nhưng hóa lại chông gai bội phần. Vì trái tim trao nhầm cho người đàn ông bạc tình nên em đành ôm bụng bầu mang trong mình giọt máu của người đán ông ấy rời xa quê hương, thân gái một mình lên […]

Chi tiết ›
AN SINH XÃ HỘI Ở NƯỚC TA: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

AN SINH XÃ HỘI Ở NƯỚC TA: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Bảo đảm an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước, bởi vì việc chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam. Và hiện nay, chúng ta đang phấn […]

Chi tiết ›
THẤT NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU

THẤT NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU

Chưa bao giờ An sinh xã hội (ASXH) và vấn đề ASXH lại được nhắc đi nhắc lại nhiều như hiện nay cả ở Việt Nam và thế giới, không chỉ trên các phương tiện truyền thông, mà còn cả trong các văn bản, trong các chính sách thực tiễn của các quốc gia. Tại sao lại như vậy? Phải […]

Chi tiết ›