Thủ tục pháp lý

Thông tin về quy trình hỗ trợ pháp lý

Thông tin về quy trình hỗ trợ pháp lý

1. Đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí: – Người nghèo; – Người có công với cách mạng: + Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 + Bà mẹ Việt Nam anh hùng + Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động +Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh + Bệnh […]

Chi tiết ›
Hỗ trợ pháp lý cho trẻ sơ sinh

Hỗ trợ pháp lý cho trẻ sơ sinh

Trong thời gian qua, đường dây tư vấn miễn phí 18008080 của Trung tâm công tác xã hội tỉnh đã tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại cần tư vấn về vấn đề làm thủ tục pháp lý cho trẻ sơ sinh. Bằng kỹ năng nghiệp vụ, các cán bộ Trung tâm đã tư vấn, can thiệp và giải quyết kịp […]

Chi tiết ›