Dịch vụ dạy nghề & giới thiệu việc làm

1. Phòng Dạy nghề – Sở LĐ-TBXH tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2A, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.859.354

2. Phòng Việc làm – ATLĐ, Sở LĐ-TBXH tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2A, đường Phủ Liễn- phường Hoàng Văn Thụ- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.754.446

3. Trung tâm Dạy nghề tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2A Đường Chu Văn An- Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.804

Email: hadaynghe77@yahoo.com.vn

4. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2A đường Chu Văn An- Phường Hoàng Văn Thụ- TPTN- tỉnh TN

Điện thoại: 02083.857.021

5. Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

Địa chỉ: xã Đồng Tiến- huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.863.193

6. Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

Địa chỉ: Xóm Ao Trám- xã Động Đạt- huyện Phú Lương- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.674.886

Email: thainguyenebivs@gmail.com.

7. Trung  tâm dạy nghề TP Thái Nguyên   

Địa chỉ: số 195, đường Cách mạng tháng tám- phường Phan Đình Phùng- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 855 841

8. Trung  tâm dạy nghề huyện Đồng Hỷ.

Địa chỉ: thị trấn Chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 622 530

9. Trung  tâm dạy nghề huyện Võ Nhai.

Địa chỉ: thị trấn Đình Cả- huyện Võ Nhai- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 827 004

10. Trung  tâm dạy nghề huyện Phú Lương.

Địa chỉ: tiểu khu Thái An- thị trấn Đu- huyện Phú Lương- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:  02083 774 686

11. Trung  tâm dạy nghề huyện Định Hóa.

Địa chỉ: thị trấn Chợ Chu- huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 778 366

12.Trung  tâm dạy nghề TX Sông Công.

Địa chỉ: phường Bách Quang- TX Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 862 038

13.Trung  tâm dạy nghề huyện Phổ Yên.

Địa chỉ: xã Đồng Tiến- huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 764 766

14. Trung  tâm dạy nghề huyện Phú Bình.

Địa chỉ: thị trấn Hương Sơn- huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 867 598

15. Trung tâm dạy nghề người tàn tật Thái Nguyên

  Địa chỉ: đường Phủ Liễn, tổ 21, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

  Điện thoại: 0208 3650 828