Dịch vụ hỗ trợ người bệnh tâm thần

1. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên

 Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: 0208 3846 115

2. Trung tâm điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên

Địa chỉ: xã Thịnh Đức – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.846.039