Dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi

1. Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên

Tên cơ quan: Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 14- Đường Nha Trang- Phường Trưng Vương-  TP Thái Nguyên

Điện thoại: 02083. 653674

2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 47- Tổ 36- Phường Quang Trung- TP Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 855 676

3. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Tân Thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.825.476

Email: Trungtamdieuduongncctn@gmail.com

4- Trung tâm BTXH dân lập Hường Nguyệt Hà

Địa chỉ: xã Hóa Thượng- Đồng Hỷ- Thái Nguyên