Dịch vụ hỗ trợ người nghèo

1. Phòng Bảo trợ xã hội – Sở Lao động TB & XH tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2A, đường Phủ Liễn- phường Hoàng Văn Thụ- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.851.039

2- UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: phường Trưng Vương- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 855 700 

3- Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Hoàng Văn Thụ- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 651 775

2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

1- Phòng Lao động- TBXH thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Trưng Vương- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 657 230

2- Phòng Lao động- TBXH huyện Đồng Hỷ

Địa chỉ: thị trấn Chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 820 893

3- Phòng Lao động- TBXH huyện Võ Nhai

Địa chỉ: thị trấn Đình Cả- huyện Võ Nhai- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 603 234

4- Phòng Lao động- TBXH huyện Phú Lương

Địa chỉ: thị trấn Đu- huyện Phú Lương- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 020803 874 231

5- Phòng Lao động- TBXH huyện Đình Hóa

Địa chỉ: thị trấn Chợ Chu- huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0283 878 247

6- Phòng Lao động- TBXH huyện Đại Từ

Địa chỉ: Phố Đình- thị trấn Đại Từ- huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 824 274

7- Phòng Lao động- TBXH thị xã Sông Công

Địa chỉ: phường Thắng Lợi-  thị xã Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 662 858

8- Phòng Lao động- TBXH Huyện Phổ Yên

Địa chỉ: thị trấn Ba Hàng- huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 863 142

9- Phòng Lao động- TBXH huyện Phú Bình

Địa chỉ: thị trấn Hương Sơn- huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 867 583