Dịch vụ hỗ trợ người nghiện ma túy

1- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.854.912

Địa chỉ: Số 2A, đường Phủ Liễn- phường Hoàng Văn Thụ- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Email: ccpctnxhtn@gmail.com

2- Cơ sở Tư vấn và Điều Trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 8 phường Thịnh Đán- Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.846.157

3- Cơ sở tư vấn điều trị nghiện tự nguyện  tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Xóm Vạn Già- xã Bảo Lý- huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.567.470.

4- Trung tâm Cai nghiện tự nguyện và Công tác xã hội TP. Thái Nguyên.

Địa chỉ: tổ 14 phường Tân Thành- TPTN, tỉnh Thái Nguyên

Điện Thoại: 02083 834 813

5- Trung tâm Giáo dục- LĐXH huyện Đồng Hỷ

Địa chỉ: tổ 2 – thị trấn Chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên

Điện Thoại: 02083 722 104

6- Cơ sở điều trị nghiện  tự nguyện và Công tác xã hội huyện Phú Lương

Địa chỉ: xóm Cổ Lũng- xã Cổ Lũng- huyện Phú Lương- tỉnh Thái Nguyên

Điện Thoại: 02083 777 076

7- Trung tâm Giáo dục- LĐXH huyện Đại Từ

Địa chỉ: thị trấn Đại Từ- huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên

Điện Thoại: 02083 624 675

8- Cơ sở điều trị nghiện  tự nguyện và Công tác xã hội Thị xã Phổ Yên.

Địa chỉ: Đắc sơn- huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên

Điện Thoại: