Dịch vụ hỗ trợ người nhiễm HIV / AIDS

1. Văn phòng Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Nguyên )

Địa chỉ: Ngã 3 Mỏ Bạch, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại/Fax: 0208.851382/0280.750805

2. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên

Tổ 13, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: 0208 3 841 224

Số máy FAX: 0208 3 650 987 / 655 849 

3. Địa chỉ thực hiện xét nghiệm phát hiện HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi

 Bệnh viện A Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại:  (0208).3846072