Dịch vụ trợ giúp trẻ em

1. Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Sở LĐ-TBXH tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2A, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.651.766

2. Phòng Bảo trợ xã hội - Sở LĐ-TBXH tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2A, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.851.039

3. Trung tâm Công tác xã hội Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 2, đường Phù Liễn – Phường Hoàng Văn Thụ  - TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 6259 333

Email: ttctxhtn@gmail.com

4. Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 47 – Tổ 36- Phường Quang Trung- TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 855 676

5. Hội Bảo trợ ngừơi tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Thái Nguyên

Địachỉ: Số 47 – Tổ 36- PhườngQuangTrung, TP TháiNguyên

Điện thoại:

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 12 đường Nha Trang – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.

Điệnthoại: 0208.3855.700.

Fax: 02083.855.700.

Email: mattrantoquoc@thainguyen.gov.vn

7. Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

Trụ sở: 969 đường Bắc Kạn, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208. 3855 242

Fax: 0208. 3651 775

Email:  thainguyenredcross@gmail.com