Dịch vụ y tế

I- Bệnh viện tuyến Trung ương:

1. Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên

Địa chỉ: 479 Lương Ngọc Quyến- tp. Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3855.198

II- Bệnh viên tuyến tỉnh:

2. Bệnh viện A Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Quang Trung- Phường Tân Thịnh- TP Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3846.072

3. Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Thái Nguyên

Địa chỉ: số 333c đường Quang Trung- phường Tân Thịnh- Tp.Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3846.426

4. Bệnh viện C Thái Nguyên

Địa chỉ: Phố Cò Thị Xã Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3861.308

5. Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên

Đỉa chỉ: Phường Trung Thành- TP.Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (0208).3832.549

6. Bệnh viện Lao Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 52 Phường Tân Thịnh- TP.Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (0208).3852.455

7. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh- TP.Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (0208).3846.167

8. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh- TP.Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (0208).3846.115

9. Bệnh viện Mắt Thái Nguyên

Địa chỉ: Dương Tự Minh- Ngã ba mỏ Bạch- Tp Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).375.1394.

10- Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phường Túc Duyên- TP Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3756.147

11- Trung tâm BVSK bà mẹ trẻ em tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phường Túc Duyên- TP Thái Nguyên.

Điện thoại: (0208).3752.407

12- Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: tổ 2- phường Hoàng Văn Thụ- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện Thoại: (0208).3858.356

13- Trung tâm da liễu chống phong tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: đường Bắc Cạn- phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên.

Điện thoại: (0208).3755.371

14- Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: phường Thịnh Đán- TPTN

Điện thoại: (0208).3648.658

III- Bệnh viện tuyến huyện, thành phố, thị xã.

1- Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ.

Địa chỉ: tổ 24. thị trấn Chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3820.105

2- Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai.

Địa chỉ: Làng Lường- thị trấn Đình Cả- huyện Võ Nhai- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280).3827.293

3- Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lương.

Địa chỉ: thị trấn Đu- huyện Phú Lương- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3874.205

4- Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa.

Địa chỉ: thị trấn chợ chu- huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3878.438

5- Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ.

Địa chỉ: phố Sơn Tập 3- thị trấn Đại Từ- huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3724.122

6- Bệnh viện đa khoa thị xã Sông Công.

Địa chỉ: phường Phố Cò- TX Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3862.309

7- Bệnh viện đa khoa huyện Phổ Yên.

Địa chỉ: thị trấn Ba Hàng- huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3508.006

8- Bệnh viện đa khoa huyện Phú  Bình.

Địa chỉ: tổ 3, thị trấn Hương Sơn- huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208).3867.282

IV- Trung tâm Y tế.

1- Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.

Địa chỉ: tổ 34- phường Phan Đình Phùng- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 855 432

2- Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ.

Địa chỉ: thị trấn Chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái nguyên

Điện thoại: 02083 722 899

3- Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai.

Địa chỉ: xóm Làng Lường- thị trấn Đình Cả- huyện Võ Nhai- tỉnh Thái Nguyên

Điện Thoại: 02083 627 181

4- Trung tâm Y tế huyện Phú Lương.

Địa chỉ: thị trấn Đu- huyện Phú Lương- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 874 149

5- Trung tâm Y tế huyện Định Hóa.

Địa chỉ: phố Trung Kiên- thị trấn Chợ Chu- huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 778 794

6- Trung tâm Y tế huyện Đại Từ.

Địa chỉ: thị trấn Đại Từ- huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 824 086

7- Trung tâm Y tế thị xã Sông Công.

Địa chỉ: thị xã Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 662 115

8- Trung tâm Y tế huyện Phổ Yên.

Địa chỉ: tiểu khu 4- thị trấn Ba Hàng- huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 764 586

9- Trung tâm Y tế huyện Phú Bình.

Địa chỉ: tổ 4- thị trấn Hương Sơn- huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 667 785

V- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Trạm Y tế được đặt tại 180 xã, phường, thị trấn.