Đơn vị, cá nhân ngoài tỉnh

1. Quỹ Thiện Tâm

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Văn phòng, Số 7, Đường Bằng Lăng 1 – Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: +84 – 4 – 3974 9999 ext: 881 * Số fax: +84 – 4 – 3 974 8888

 Email: info@quythientam.com

Website: quythientam.com

2. Chương trình “Trái tim cho em” của Tập đoàn Viettel – Hà Nội