Ngân hàng chính sách xã hội

1-Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 1- Đội Cấn- Phường Trưng Vương- TP Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.681

2- Ngân hàng chính sách xã hội huyên Đồng Hỷ.

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3720.525.

3- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Võ Nhai.

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả- huyện Võ Nhai- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3727.711.

4- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Lương.

Địa chỉ: Thị trấn Đu- huyện Phú Lương- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:0208.3874.094

5- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Định Hóa. 

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu- huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3778.806.

6- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại Từ. 

Địa chỉ: Thị trấn Đại Từ- huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3624.124.

7- Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Sông Công.

Địa chỉ:  phường Thắng Lợi- thị xã Sông Công- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3860.210.

8- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phổ Yên.

Địa chỉ: tiểu khu II- thị trấn Ba Hàng- huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3764.899.

9- Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Bình.

Địa chỉ: thị trấn Hương Sơn- huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại 0208.3867.995.

10. Điểm giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội tại UBND các xã, phường, thị trấn.