Phương châm hoạt động

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

- Tiêu chí và và phương châm hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên: Bí mật của bạn cũng là bí mật của tôi – Hỗ trợ tối đa có thể.

-  Đối với nhân viên công tác xã hội:

+, Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

+, Tận tâm, nhiệt huyết với nghề

+, Đoàn kết, tương trợ với đồng nghiệp

- Đối với người yếu thế: “Lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng bạn”