Tập huấn sử dụng chữ ký số

Sáng ngày 05/6/2018 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị bàn giao, tập huấn sử dụng chữ ký số cho Lãnh đạo Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; cán bộ làm công tác văn thưc lữu trữ.

ch12

Đồng chí Nguyễn Quang Tường , phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu hệ thống chứng thực chữ ký số.

Dự lớp tập huấn có đồng chí Dương Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các Trung tâm, cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu tổng quan về ứng dụng chữ ký số, hướng dẫn sử dụng trên một số ứng dụng cơ bản; một số văn bản quy định về chữ ký số; thực trạng triển khai chữ ký số trong hệ thống các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; triển khai ứng dụng chữ ký số của đơn vị đã được cấp chứng thư số cơ quan, đồng thời được hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chứng thư số. Qua đó, công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả cao. Việc tăng cường sử dụng chữ ký số sẽ góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật, tăng giá trị pháp lý của văn bản điện tử trên môi trường công nghệ thông tin./.

Hoàng Điển

Phòng: Hành chính – Tổng hợp