Văn bản Trung ương

STT
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tập tin
 
125/2004/QH1115/6/2004Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
9699/2018/NĐ-CP
12/07/2018
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
9580/2018/NĐ-CP17/05/2018Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
9402/2018/TT-BLĐTBXH 27/04/2018Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội
93 103/2017/NĐ-CP12/09/2017Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
92 25/2017/TT-BLĐTBXH 30/08/2017Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập
91 22/2017/TT-BLĐTBXH10/08/2017Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
9076/2017/NĐ-CP 30/06/2017Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
89 70/2017/NĐ-CP 06/06/2017Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
88 2162/VBHN-BLĐTBXH 02/06/2017Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
8724/2017/TT-BYT17/5/2017Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám
86 57/2017/NĐ-CP 09/05/2017Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
85 56/2017/NĐ-CP 09/05/2017Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
8401/2017/TT-BLĐTBXH 02/02/2017Thông tư quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
8350/2016/QĐ-TT03/11/2016Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
824067/LDTBXH-BTXH17/10/2016V/v triển khai Quyết định số 17911/QĐ-TTg
ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Công tác xã hội Việt Nam"
811791/QĐ-TTg15/09/2016Quyết định Về Ngày Công tác xã hội Việt Nam
80 136/2016/NĐ-CP 09/09/2016Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
79 1722/QĐ-TTg02/09/2016Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
7832/2016/QĐ-TTg08/08/2016Quyết định ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
77 1559/QĐ-TTg05/08/2016Quyết định ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
761508/QĐ-TTg27/07/2016Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
751470/QĐ-TTg22/07/2016Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
74114/2016/NĐ-CP08/07/2016Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
7322/2016/TT-BLĐTBXH29/06/2016Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012
721100/QĐ-TTg21/06/2016Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật
7106/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC12/05/2016Thông tư liên tịch về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
7014/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC05/05/2016Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/04/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6913/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA05/05/2016Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6805/2016/TT-BLĐTBXH28/4/2016Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sợ trợ giúp xã hội công lập
6704/2016/TT-BLĐTBXH28/04/2016Thông tư Ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy
6607/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH15/04/2016Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
6526/2016/NĐ-CP06/04/2016Nghị định quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
64102/2016/QH1305/04/2016Luật Trẻ em
63 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/3/2016thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
6275/QĐ-UBDT 29/02/2016Quyết định số 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.
6103/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH22/02/2016Thông tư hướng dấn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết
60 55/2015/TT-BLĐTBXH 16/12/2015Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em
592361/QĐ-TTg22/12/2015Quyết định Phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
5836/2015/TT-BLĐTBXH28/09/2015Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
5730/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV19/08/2015Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
5633/2015/QĐ-TTg10/08/2015Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
551235/QĐ-TTg03/08/2015Quyết định phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
5405/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT15/05/2015Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
5328/2015/QĐ-TTg21/07/2015Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
5220/2015/NĐ-CP14/02/2015Nghị đinh quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
5101/2015/TT-BLĐTBXH06/01/2015Thông tư hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật
5033/2014/TT- BLĐTBXH 24/12/2014Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp
4945/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH25/11/2014Thông tư hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
481216/QĐ-LĐTBXH23/09/2014Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
471141/QĐ-TTg
14/07/2014Quyết định về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tên nạn ma túy, mại dâm
4615/2014/TT-BLĐTBXH19/06/2014Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
4534/2014/QĐ-TTg30/05/2014Quyết định quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
44814/QĐ-TTg 28/05/2014Quyết định về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
43555/QĐ-BNV28/05/2014Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam
4215/2014/TT-BTP20/05/2014Thông tư hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh, chị em ruột cầm tìm gia đình thay thế
41529/QĐ-LĐTBXH06/05/2014Quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013
4029/2014/QĐ-TTg26/04/2014Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
3911/2014/TT-BTP 17/04/2014Thông tư quy định về bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
38350/QĐ-LĐTBXH28/03/2014Quyết định ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012-2015"
37362/QĐ-LĐTBXH28/03/2014Quyết định ban hành Quy chế thăm hỏi, cứu trợ đối tượng gặp khó khăn do hậu quả của thiên tai, thảm họa
36144/2013/NĐ-CP 29/10/2013Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
3555a/2013/QĐ-TTg 04/10/2013 Quyết định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
34101/2013/NĐ-CP
04/09/2013Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
331497/2013/QĐ-TTg
27/08/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán
3274/2013/NĐ-CP 15/07/2013NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015
3109/2013/TT-BXD
01/07/2013Thông tư hướng dẫn thực hiện QĐ số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
3011/2013/TT-BLĐTBXH11/06/2013 Thông tư ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
2909/2013/TTLT-BLDDTBXH-BNV10/06/2013
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác xã hội công lập.
2807/2013/TT-BLĐTBXH 24/05/2013Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ Cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn.
27647/QĐ-TTg 26/04/2013QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHĂM SÓC TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, TRẺ EM NHIỄM HIV/AIDS, TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẤT ĐỘC HÓA HỌC, TRẺ EM KHUYẾT TẬT NẶNG VÀ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI, THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
2604/2012/UBTVQH13 16/07/2012Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
2547/2012/NĐ-CP
28/05/2012 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
24608/QĐ- Ttg
25/5/2012 Quyết định về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
23 28/2012/NĐ-CP 10/4/2012Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
22 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH 15/12/1011 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
21 71/2011/NĐ-CP 22/08/2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
20 1215/QĐ-TTg 22/7/2011Quyết định về việc phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2011-2020
19 07/2011/TT-BTP
31/3/2011 Thông tư hướng dẫn bảo đảm Bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý
1817/2011/TT-BLĐTBXH 19/05/2011
Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội
18 267/QĐ-TTg 22/02/1011Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015
17 04/2011/TT-BLĐTBXH 25/02/2011Thông tư quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở Bảo trợ xã hội
16 06/2011/NĐ-CP 14/01/2011 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi
15 24/2010/TTLT-

BLĐTBXH-BTC


18/08/2010 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
14 34/2010/TT-BLĐTBXH 08/11/2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC CÔNG TÁC XÃ HỘI
13 23/2010/TT-LĐTBXH 16/08/2010Thông tư quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục
1251/2010/QH1229/6/2010Luật người khuyết tật
11 32/2010/QĐ-TTg 25/3/2010Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020
10 13/2010/NĐ-CP 27/02/2010NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
9 39/2009/QH12 23/11/2009Luật người cao tuổi
8 67/2007/NĐ-CP13/04/2007Nghị định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
7 08/2009/NĐ-CP
04/02/2009 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình
602/2007/QH12 21/11/2007Luật phòng, chống bạo lực gia đình
5 67/2007/NĐ-CP 3/04/2007 Nghị định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
473/2006/QH 11 29/11/2006Luật Bình đẳng giới
323/2006/QĐ-BGD&ĐT22/5/2006Quyết định ban hành quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật
215/2008/TTLT-BTC-BYT5/2/2008Thông tư hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập